alokacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ,ł Gdyż „decyzje alokacyjne pozostawia się w socjalizmie procesowi rynkowemu tylko tam i w tym zakresie, gdzie jest to zgodne z interesem społecznym” (tamże, s. 202), co pozwoli organom planowania skoncentrować się na sprawach, w zakresie których planowanie jest rzeczywiście potrzebne (tamże s. 203)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Porwit, Krzysztof 1968. Zagadnienia rachunku ekonomicznego w planie centralnym, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.