alef-zero

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 522 w-j-l. Aksjomat nieskończoności stwierdza, żezz + l jest różne od wszystkich liczb poprzednio zdefiniowanych. Liczba kardynalna zbioru liczb naturalnych nie jest przeto żadną z liczb naturalnych, nosi ona nazwę liczby pozaskończonej s*o (czyt. „alef-zero“ — „alef“ początkowa litera alfabetu hebrajskiego)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czeżowski, Tadeusz 1968. Logika. Podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne, wyd. 2 popraw., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.