aksjonormatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i przenikania ich kultur. Jako jedna z orientacji wartościujących, uwarunkowana procesami emancypacji wsi, wzrostem społeczno-politycznej roli chłopstwa oraz inteligencji, stanowi aksjonormatywny składnik etosu inteligenckiego, wskazując cele i sposoby działań, a zwłaszcza wzory zachowań znakowo-komunikacyjnych, służących realizacji wartościotwórczego dialogu w różnych dziedzinach integrowanej kultury narodowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Graszewicz, Marek, Kolbuszewski, Jacek (red.) 1988. Kultura, literatura, folklor. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.