aksjomatyczno-intuicyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Skupienie uwagi na niesformalizowanych systemach aksjomatycznych wydaje się w semiotyce /2/ logicznej uzasadnione z tego względu, że nadanie językom naturalnym lub ich fragmentom postaci systemu dedukcyjnego w stadium aksjomatycznym abstrakcyjnym, a więc sformalizowanym, okazuje się trudne. Stosunkowo łatwiejsze jest nadanie im mniej dojrzałej pod względem metodologicznym, i historycznie wcześniejszej, postaci aksjomatyczno-intuicyjnej; jest to przy tym krok wstępny do osiągnięcia owej następnej, doskonalszej fazy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.