aksjologiczno-normatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Badanie kulturowego obrazu świata zawartego w języku - to badanie zawartych w języku i jego wytworach treści, form i wzorców kultury, a także - badanie zakodowanego w nim ujęcia rzeczywistości (tzw. kultury rzeczy) oraz systemu aksjologiczno-normatywnego (tzw. kultury wartości)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.