akapitowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wierzchniom nie zadrukowanym, np. odstępom między literami — w wyrazach spacjowanych (o druku rozstrzelonym), odstępom między wyrazami, wcięciom akapitowym, pustym miejscom na końcu wiersza lub rozdziału, odstępom między wierszami, marginesom; wysokość j. Wynosi 54 punkty typograficzne (-»typograficzny system miar), czyli ok. 20,3 mm. Rozróżnia się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.