akademista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla Malewicza Chagall był akademistą; zestawiał on to, co istnieje albo to, co przynajmniej tworzy niejaką analogię z istniejącym, i, o ile sobie przypominam, Malewicz ograniczał w Witebsku pracę Chagalla, nie dając mu uczniów. Była to walka różnych kierunków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szkłowski, Wiktor 1980. Eisenstein, przeł. S. Pollak, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.