agnoskować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) losophie A. Baeumlera i M. Schrótera, cz. III, daje B. Groethuysen coś w rodzaju dziejów filozoficznej antropologii, nie wykreślając jednak bliżej przedmiotu i zakresu tej nauki). Tak jak antropologia fizjologiczna bada typy ludzkie i agnoskuje je na podstawie pewnych cech, jakie kładzie na nich rasa, tak antropologia filozoficzna bada też typy ludzkie, jednak nie z punktu widzenia fizycznego ani nawet psychofizycznego, jak np. dziś tak aktualna nauka o konstytucji, lecz z punktu wi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teo­retyczna w Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.