afirmatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mógł był ocenić veto należycie. Zręcznym jest wcale, choć solistycznym, kiedy dowodzi, że veto nigdy tak niebezpiecznem, jak niektórzy mówią, być nie może, bo jest tylko prewencyjnym, negatywnym, nie afirmatywnym środkiem: wstrzymuje i przeszkadza, nie narzuca i zmusza (jak gdyby nie mogło być przymusu i pod tą formą także). Wpada w błąd historyczny wielki, ale powszechny u nas i charakterystyczny, kiedy veto polskie, służące każdemu, porównywa z trybuńskiem w dawnym Rzymie. Ciekawy zaś jest, kiedy mówi, że...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.