aferowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) itp. polegający na niszczeniu lub doprowadzeniu do nieprzydatności określonych zakładów lub urządzeń użyteczności publicznej, komuni¬ APARAT PAŃSTWOWY 25 kacji publicznej oraz urządzeń służących obronie państwa; 8) tzw. przestępstwo aferowe, którego dopuszcza się ten, kto wyzyskuje działalność jednostki uspołecznionej, w porozumieniu z innymi osobami zagarnia mienie wielkiej wartości na szkodę takiej jednostki, nabywców lub dostawców i powoduje wskutek tego poważne zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki narodowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łopatka, Adam (red.) 1970. Słownik wiedzy obywatelskiej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.