aeronomia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1922. z siedzibą w Paryżu, mająca na celu inicjowanie, popieranie i koordynację studiów i badań geod. i geofiz. ; dzieli się na 7 asocjacji: geodezji (zajmująca się geodezją wyższą), sejsmologii i fizyki wnętrza Ziemi, meteorologii i fizyki atmosfery, magnetyzmu ziemskiego i aeronomii. oceanografii fizycznej, hydrologii naukowej oraz wulkanologji: co 3 lata odbywają się zgromadzenia ogólne Unii i poszczególnych asocjacji; Polska należy do Unii od 1924 i obecnie jest w niej reprezentowana przez Komitet Narodowy do spraw MUGG przy PAN...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.