adresat-bohater

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (rodacy na obczyźnie, pierwsi polscy oficerowie w Dywizji polskiej w ZSRR, polscy partyzanci, żołnierze Armii Czerwonej), występuje w wierszach grupa negatywnych adresatów-bohaterów, z którymi narrator — z określonych pozycji ideowych — prowadzi gniewną polemikę: Wy, coście kłodą i protestem legli, Gdy chciały odsiecz nam nieść bratnie roty, A gdy lud walczył, wyście go odbiegli Na rozbrojone siadłszy samoloty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarczałowicz, Jacek 1977. Lucjan Szenwald. Życie i twórczość, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.