adenotomia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) adaptacja, ż/ robić(B)/MOD, dokonać(D)/MOD, robić(B)/Nl(D)/N2na(B), dokonać(D) Nl(D)/N2na(B), ulec(C)/MOD, być w(Ms)/MOD adenotomia, ż/ dokonać(D)/Nl(D), przeprowadzić(B)/Nl(D), poddać(C), ulec(C) adiunktura, ż/ dostać(B)/Nl(Loc), otrzymać(B)/Nl(Loc) adiustaq'a, ż/ robić(B)/Nl(D), wykonać(B)/Nl(D), poddać(C)/Nl(B), być w(Ms) administracja, ż/ prowadzić(B)/Nl(D) admonicja, ż/ udzielić(D)/Nl(C)/N2za(B), otrzymać(B)/Nlod(D)/N2za(B) adnotacja, ż/ robić(B,Imn)/Nl(Loc), pisać(B,lmn)/Nl(Loc) adopcja, ż/ dokonać(D)/Nl(D) adsorbcja, ż/ poddawać(C)/Nl(B), ulegać(C) aeracja, ż/ przeprowadzić(B)/Nl(D), ulec(C) afekt, m/ czuć(B)/Nldo(D), odczuwać(B)/Nldo(D), żywić(B)/Nldo(D), zapałać(N)/ Nldo(D) afinacja, ż/ przeprowadzać(B)/Nl(D), dokonać(D)/Nl(D), poddać(C)/Nl(B), ulegać(C) aforyzm, m/ układać (B,lmn) afront, m/ robić(B)/Nl(C) agitacja, ż/ przeprowadzać(B)/Nlwśród(D)/N2za(N), ulec(C)/Nlza(N) agonia, ż/ być w(Ms), leżeć w(Ms) agresja, ż/ czuć(B)/Nldo(D);wobec(D), odczuwać(B)/Nldo(D);wobec(D), przejawiać(B)/ Nlwobec(D), kierować(B)/Nlprzeciw(C) dokonać(D)/Nlna(B), dokonać aktu(D)/ Nlna(B), popełnić(B)/Nlwobec(D) agrement, n/ udzielić(D)/Nl(C), uzyskać/Nlod(D) agromelioracja, ż/ stosować(B)/Nlw(Ms), przeprowadzać(B)/Nl(D), poddać(C)/Nl(B), ulec(C) akcent, m/ kłaść(B)/Nlna(B), położyć(B)/Nlna(B) akcept, m/ dać(B)/Nlna(B), otrzymać(B)/Nlna(B) akceptacja, ż/ dać(B)/Nlna(B), wyrazić(B)/Nlna(B) akces, m/ zgłosić(B)/Nldo(D) akcja, ż/ być w(Ms), brać udział w(Ms), prowadzić(B)/Nl(Loc);MOD, podjąć(B)Nl(Loc); MOD akord, m, lmn/ brać(B,lmn) akredytacja, ż/ dać(B)/Nl(C)/N2przy(Ms), otrzymać(B)/Nlprzy(Ms), dostać(B)/Nlprzy (Ms) akrobacja, ż/ robić(B,lmn), wykonywać(B,lmn) akupunktura, ż/ stosować(B) / NI u(D);w(Ms), leczyć(N) / NI (D), poddać(C) / NI (B), poddać się(C) alarm, m / robić(B) / N1 o(B), wywołać(B) / NI o(B), podnieść(B) /NI o(B), wszcząć(B) / Nlo(B) alert, m/ ogłosić(B)/Nlwśród(D) alfabetyzacja, ż/ prowadzić(B)/Nlwśród(D), poddawać(C)/Nl(B), poddawać się(C), ulec(C) alians, m/ zawrzeć(B)/Nlz(N), wejść w(B)/Nlz(N) alibi, n/ mieć(B) alienacja, ż/ ulec(C) alkacymetria, ż/ przeprowadzić(B)/Nl(D), poddać(C)/Nl(B), ulec(C) alokucja, ż/ wygłosić(B) alopatia, ż/ stosować(B)/Nlu(D);w(Ms), poddać(C)/Nl(B), ulec(C) 146...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.