acidofil

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) granulum ziarnko i gr. kytos komórka, naczynie] biol. rodzaje leukocytów, których cytoplazma zawiera ziarenka dające się barwić odpowiednimi barwnikami; zależnie od tego, jakie barwniki przyjmują, rozróżniamy: neutrofile, eozynofile (lub acidofile) i bazofile...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rysiewicz, Zygmunt (red.) 1964. Słownik wyrazów obcych, wyd. 9, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.