RAPP

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na konferencji zakomunikowal o swoim pragnieniu wst^pienia do RAPP tow. Majakowski. Po wypowiedziach szeregu poszczegölnych konstruktywistöw K. Zielinski odczytal oswiadczenie uznaj^ce szereg bl^döw konstruktywizmu, ktöre obiektywnie odzwierciedlaly ideologi^ obcych proletariatowi warstw spolecznych, i stawiaj^ce przed RAPP-em kwestiQ przyj^cia konstruktywistöw do RAPP...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Woroszylski, Wiktor 1984. Życie Majakowskiego, wyd. 2 popraw., Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.