FERES

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przebywający w Rzymie z okazji Synodu Biskupów i Kongresu jako korespondent naszego pisma, zastępca redaktora naczelnego „Więzi”, Juliusz Eska, przeprowadził bezpośrednio po zakończeniu Kongresu wywiad z jednym z najaktywniejszych ekspertów Kongresu, ks. Fr. Houtart, sekretarzem generalnym FERES (Międzynarodowej Federacji Studiów Społecznych i Socjologiczno-religijnych). Wywiad ten poniżej publikujemy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.