DERGU

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (2) 	Nadburmistrz Berlina Zachodniego, Klaus Schiitz, złożył dymisję — 57 (2) W Indonezji odbyły się wybory do parlamentu i rad terenowych — 380 (4—8) Z oficjalną, przyjacielską wizytą w ZSRR przebywała delegacja władz Etiopii z przewodniczącym Tymczasowej Wojskowej Rady Administracyjnej (DERGU), Mengistu Hajle Mariamem na czele — 58 (6) Z wizytą w Polsce przebywał przewodniczący OWP, Jaser Arafat — 60 (6—11) W Warszawie obradowało Światowe Zgromadzenie Budowniczych Pokoju — 61 i 484, 488 ' (7—8) W Londynie odbyło się trzecie spotkanie szefów państw i rządów siedmiu najbardziej uprzemysłowionych krajów kapitalistycznych zwołane z inicjatywy prezydenta Francji — 552, 555 (8) We francuskim Terytorium Afarów i Issów odbyło się referendum, w którym ogromna większość ludności opowiedziała się za proklamowaniem niepodległości — 237 (8—9) W Londynie odbyła się wiosenna sesja Rady Atlantyckiej 7r udziałem prezydenta USA, Jimmy Cartera — 488 (11) Z roboczą wizytą w CSRS przebywał premier Piotr Jaroszewicz — 61 (11—13) W Warszawie odbyła się narada sekretarzy Komitetów Centralnych partii komunistycznych i robotniczych krajów socjalistycznych poświęcona problemom pracy wewnątrzpartyjnej — 436, 437 596 (15) W Finlandii premier Kalevi Sorsa utworzył nowy rząd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Barszczewski, Jerzy 1978. Wydarzenia ’77, Warszawa : KAW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.