popleczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ii „Breite Gefolgschaft". Tłumaczymy tak, jak rozumie to wyrażenie cytowany — 1 sam cytujący — komentator. Jednakże w użyciu go przez ziomkostwa można znaleźć inny odcień znaczeniowy, nie wolny od barwy brunatnej. „Führer und Gefolgschaft” — „wódz i popleczna (lub „powinna”) drużyna” — tak określali hitlerowcy i sam Hitler strukturę społeczeństwa w nacjonalsocjalistycznych Niemczech...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kamiński, Andrzej Józef 1966. Śladami Hakaty. Rola „ziomkostw” w polityce Niemieckiej Republiki Federalnej, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.