kontrolno-ratunkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla koordynacji pracy licznych drużyn ratunkowych w rejonach górskich zostały w 1958 roku, na mocy uchwały WCSPS, utworzone funkcjonujące cały rok punkty kontrolno-ratunkowe (KSP, Kontrolno Spasatielne Punkty). Od 1960 roku zostały one podporządkowane bezpośrednio Wszechzwiązkowej Radzie Ochotniczych Towarzystw Sportowych tzw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arczyński, Marek et al. (red.) 1973. Sygnały z gór. Z dziejów minionych sześćdziesięciu lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego PTTK, Warszawa : Sport i Turystyka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.