eks-bohater

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I oto zmienne losów koleje sprawiły, że w miejscowości Chislehurst zamieszkał ów starzejący się człowiek — eks-Cesarz i eks-bohater niewiarogodnych, burzliwych przejść. Największą w jego pojęciu cnotą życia była cnota wytrwania, którą też uprawiał zawsze z bohaterską przekorą, aż zdobył w końcu koronę męczeństwa. Dziś tedy myślał coraz częściej o wyzwoleniu,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Neumann, Alfred 1938. Drugie cesarstwo, przeł. A. Liefeld, Warszawa : Rój
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.