dwueter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kauczuk polisiarczkowy — produkt polikondensacji czterosiarczku sodowego (NazS«) z dwuchloropochodnymi organicznymi typu węglowodorów, eterów, dwueterów. Po zwulkanizowaniu elastromery k.p. są odporne na oleje, benzynę, czynniki atmosferyczne, ozon, światło; odznaczają się małą przepuszczalnością gazów. Zastosowanie: kleje,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chudzyński, Stefan, Puternicki, Jan, Surowiak, Wiktor 1975. 1000 słów o tworzywach sztucznych, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.