rappowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sprawa techniki pisarskiej znalazła się jednak szybko w centrum uwagi polityków i ideologów Polonii. Lewackie koncepcje o konieczności wychowania „prawdziwego” poety socjalistycznego o proletariackim rodowodzie społecznym pozostawały w ostrej sprzeczności z nieprzygotowaniem większości kandydatów do zawodu literata. Działacze kulturalni Polonii, podejmując rappowskie hasło tworzenia nowej kadry — pisarzy robotników, pisarzy „kolektywników”, nie chcieli także pamiętać o specyficznych warunkach, w jakich żyła mała społeczność polska przebywająca na terenie ZSRR. Życie kulturalne Polonii ograniczało odcięcie od...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sierocka, Krystyna 1963. Z dziejów czasopiśmiennictwa polskiego w ZSRR („Kultura Mas” 19291937), Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.