pseudo-symbolizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Błoka jest realny. To wyraz wewnętrznych sprzeczności poety. Toteż jeśli jest pozbawione podstaw twierdzenie krytyka Iwanowa-Razumnika, który już w 1923 roku mówił o „pseudo-symbolizmie” Błoka, to niewątpliwie rację ma Wiaczesław Iwanow mówiąc o Błoku jako o reprezentancie „realistycznego symbolizmu”, bowiem każdy jego wiersz ma oparcie w konkretnych przeżyciach, w konkretnych doświadczeniach. I nic dziwnego,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pollak, Seweryn 1971. Srebrny wiek i później. Szkice o literaturze rosyjskiej, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.