oczarowywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nic więc dziwnego, że w utworach jej problemy te — wyrastające z konieczności niemal codziennego oczarowywania słuchaczy swą grą czułą, ale i brillant — przesłaniają niemal całkowicie zagadnienia stylu narodowego, których dotychczasowi badacze w jej twórczości jakoś nie bardzo dostrzegali, sytuując Szymanowską pomiędzy mieszczaństwem a arystokracją, na pograniczu, jednocześnie zaś z dala od nurtujących te sfery głównych problemów epoki. To prawda, że ok. r. 1825...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil, Szenic, Stanisław 1960. Maria Szymanowska i jej czasy, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.