oczadzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Później powstają nowe światopoglądy, młodzi literaci nie potrafią już ich przyjąć, bo są wewnętrznie rozprzężeni i zbyt pochłonięci analizowaniem tego rozprzężenia“ (1. c. nr. 7). Wynikiem powojennej atmosfery jest bezład moralny, następstwo inwazji „brudnych szacherek prywatnych i publicznych, erotycznego oczadzenia połowy przynajmniej społeczeństwa“. Bezład społeczny, spowodowany nie tylko kryzysem i bezrobociem, ale też „mnogością problemów socjalnych i ekonomicznych, jakimi pulsuje współczesne życie“. I znamienne zastrzeżenie: „Światopogląd 'społeczny tylko wówczas staje się twórczym czynnikiem w życiu zbiorowości i jednostki, jeśli wyrasta i rozwija się na gruncie narodowym“ jl c. nr. 7). Wreszcie brak ładu literackiego, brak myślowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.