ocynować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 51 Wytwórnie i warsztaty naprawy towarów z blachy cienkiej (do 2 mm) bez napędu mechanicznego z wyłączeniem robót na budowach II 52 Wytwórnie naczyń emaljowanych, ocynowanych i ocynkowanych . V 53 Wytwórnie noży, kos, sierpów, pił, pilników, narzędzi, broni białej — z napędem mechanicznym V 54 Wytwórnie kas pancernych, mebli metalowych . » VI e. 	Mechanika precyzyjna i jubilerstwo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bloch, Józef, Kopankiewicz, Zygmunt (zebr.) 1934. Nowa ustawa o ubezpieczeniu społecznym (scaleniowa). Tekst ustawy oraz rozporządzeń i zarządzeń wy­ko­nawczych, Warszawa : Dom Książki Polskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.