ocyfrować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) llh36m musi się znaleźć na linii pionowej. Tak ocyfrowane zegary wskazują czas śr. eur. z błędem równym wartości równania czasu dla danej daty. Gdy zegar ma być używany np. tylko w okresie letnim, możemy przyjąć jako r. cz. średnią wartość dla danego okresu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Opolski, Antoni 1953. Astronomiczne podstawy geografii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.