octowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 10%) spirytus z dodatkiem pożywki z soli amonowych i fosforanów, zacier lub wino (jako pełnowartościowe środowisko do rozwoju bakterii octowych nic wymaga dodatków); płyn stykając się na dużej powierzchni z powietrzem znacznie szybciej ulega octowaniu. Przeprowadzanie fermentacji systemem stojakowym przy zastosowaniu twomików Schuzenbacha (pojemność 2-3 ms) pozwala na uzyskanie 72-75% wydajności teoretycznej, wynoszącej 1,04 kg kwasu octowego z 1 litra 100% spirytusu; bardziej nowoczesny (od 1933), zmechanizowany system generatorowy (generatory Fringsa, o pojemsurówka spirytusowa tub rektyfikat 11 gat...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.