octanomaślan

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Octan celulozy 1000 Octanomaślan celulozy 300 Mocznikowe żywice 400 Melaminowe żywice 200-300 Fenolowe żywice (bez napełniacza) 50 Fenolowe żywice (z napełniaczem) 250—500 Polietylen 0 Poliamidy 300—1000 Poliwęglany 0 Poliuretany 100 Poliizobutylen 0 Polimetakrylany 75—100 Polipropylen 0 Polistyren 0 Polistyren wysokoudarowy 20 Polichlorek winylu (twardy) 20 Polichlorek winylu (zmiękczony) 50 Polichlorek winylu (kopolimery) 30 Fibra wulkanizowana 1400 Celuloid 200 *) Po zanurzeniu w ciągu 7 dni w temp. pokojowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.