ociupina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dorsetskiej. Zdrowy rozsądek nakazywałby tutaj zastosowanie w prz< kładzie elementów jakiejś konkretnej gwary polskiej. Otrzymaliśm zaś dziwny volaptik, złożony z archaizmów i przypadkowo pozestć wianych słów gwarowych (ociupina, posiedzieć ździebko doma, zacn jabłecznik, rad czynił, baczcie prawdziwie — w znaczeniu doprawdy itd.), z pominięciem tak istotnych dla wywołania efektu dialekto wego odchyleń fonetycznych. I...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.