kompasja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skończyło się po r. 1717; Cz. jednak nie wrócił do posiadłości rodzinnych, lecz przebywał zagranicą, jak widać z uchwały sejmiku wielkop. w kwietniu 1720 r., gdy tenże z »kompasji naszej braterskiej« uchwalił Cz-u, »zagranicą dotąd egenti«, kwotę 12.000 zł. Brak dalszych wiadomości o Cz-im. Zdaje się, nie żył już w r. 1726, choć niektórzy przesuwają datę jego śmierci na r. 1727...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.