dowiercać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wód przenoszą się z miejsca na miejsce, dokąd się przesuwają, szybko czy powoli, — świdrami inżynierowie dowiercali się do pokładów dyluwialnych, do pokładów pliocenicznych i mioccnicznych. Tam gdzie leżą rzeki Oka, Moskwa i Kliaźma, cały ten kraj, było niegdyś dno morskie, i inżynierowie starannie studjowali nawarstwienia epok jurajskich, dewońskich, kambryjskich i archejskich, wapniaki, gliny, pokłady węgla kamiennego, krzemionkę, piaski i torfy, — geologiczną budowę gleby...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pilniak, Borys 1932. Wołga wpada do Morza Kaspijskiego. Powieść o piatiletce, przekł. W. Broniewski, Warszawa : Alfa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnogaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.